napylać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Aby temu zapobiec, powierzchnię soczewek i pryzmatów pokrywa się specjalnymi powłokami przeciwodblaskowymi (rozjaśniającymi). Są to przeważnie napylane w próżni cienkie warstwy z fluorku magnezu, kriolitu lub innej substancji dielektrycznej o współczynniku załamania n — y~n0, gdzie n0 — współczynnik załamania szkła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.