napych

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ceramice znane są wyciski kółka zębatego od czasów przedhistorycznych. Nasze pianki posiadają kropkowania kółkiem zębatym na kryzie napychu a lulki mają nim podkreślane linie przenikania i wszelkiego rodzaju granice. Kółka zębatego używano również celem pogłębienia form z wytłoku lub naśladowania festonu — jak to widać na fajce z Szymbarku (34)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.