napuszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nigdzie u niej przymusu, nigdzie fałszu, napuszenia, wymuskanych błyskotek, wszędzie rzeczywistość i prawda, wszędzie zdrowie i pogoda. Potomność uwieńczyła ją zasłużoną sławą a każdy, co przy niezepsutym smaku czytać będzie jej listy, pewnie powie z Sir James Mackintoshem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.