napsuć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i przyszłe stany Rosji. Nieraz mówiłem żartobliwie, że mam pewną podstawę do zupełnej neutralności w sprawach wewnętrznych państwa rosyjskiego, bo nie było w tych siedmiu latach żadnego rosyjskiego rządu, któryby nie był stosował do mnie osobiście represji. Nie mam o to do nich pretensji, bo każdemu z nich dość krwi napsułem mojem postępowaniem jako Polak. Ale stwierdzam, że w rezultacie wszystkiego teraz wyraźniej niż kiedykolwiek i może wyraźniej od wielu innych uświadamiam sobie jednolitość rosyjskiego charakteru narodowego, ciągłość dziejów Rosji i fatalną rozwojową konieczność wszystkich tych dramatycznych przemian, przez jakie Rosja w ostatnich latach ku zdumieniu całego ' świata przeszła. Nie jestem, jak ci, co patrzą z ze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.