naprzyrzekać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Język Syrokomli ‘napróst 114 na próżno 99 napróżny 725 naprzeciw (ko) 681 na przedzie 633 *na przekor 89 na przekorę 332 na przekór 332 ‘naprzód 86 naprzód 601 naprzyrzekać 593 na psy 601 napytać 725 naraić 725 ‘narajca 205 na razie 601 nareszcie 165 nareście 165 ‘naród 86 narody (ipl) 375 narodzić się 592 ‘narów 88 naróg 725 nary w 725 narywać 725 narzeczon 438 narzeczonę (asg) 454 narzędźmi 392 nasiadłość 725 uasiadły 560 nasiąknąć 127 nasiennik 269 nasiękać 127 ‘nasiękły 560 nastały 560 nastanie 725 nastawać 533 nastawować 539 nastąpić na co 725 nastąpiony 562 * następnie 601 następność 291 nastraszać 528 nastręczyć (z acc) 692 nasycon 438 nasyp 725 naszą (asg) 467 na szczęty 601 ‘naszepnąć 592 naszeptać 505, 592 naszeptywać 535, 536 naszę (asg) 467 naszle 168 naśladowniczość 291 ‘naśladowca 114 natarczka 282 natchniej 550 natchniony 517 natężyć 725 natłokiem (isg) 61 natrącać 725 na trzej (imp) 550 natura 725 nauczać się 529 naumyślnie 242 ‘nauprzykrzać się 594 nawalać się 725 ‘nawałem (adv) 601 nawałny 240 nawet (szyk) 722 nawiązka 725 ‘nawić się 518 nawiedzać 592 nawiedzić 592 nawiewać 592 ‘nawisnąć 725 nawisły 560 nawoływać 535 nawracać do czego 609 nawyknąć 592 ‘nawzajem 601 nazowę 497 nazwą (praes) 497 nazwej (gsg) 400 nazwisko 153, 725 nazywać się (z nom) 665 ‘nazbierać 163 naźwie (lsg) 153 ‘nazwisko 153 nażłopać się (z instr) 708, 725 Neftali 12 negacijny 67 negatywa 725...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.