naprzewodnikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już bowiem w stanie w pełni to wyzyskać. Po pierwsze — istniało zapotrzebowanie na magnesy nadprzewodnikowe i to zarówno jako narzędzia badawcze, jak i części składowe urządzeń tego typu, jak na przykład maser z ciałem stałym. Idea zastosowania magnesów naprzewodnikowych w maserach z ciałem stałym narodziła się pod wpływem pracy Autlera. Z podobnych początkowo względów magnesami nadprzewodnikowymi zainteresowali się pracownicy Bell Telephone Laboratories. Po drugie — zgromadzono bardzo dużo wiadomości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
W laboratoriach 1966. W laboratoriach fizyków, przeł. S. Ignatowicz et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.