naprzenosić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drugiego stopnia: staruszeczka, koteczek, lustereczko, kotlecik itp., także zgrubienia: (wielkie) maszynisko, (ogromne) drzewsko itp. Dalej rzeczowniki odprzymiotnikowe na -ość, np. czerwoność, rosyjskość, fonologiczność, czasowniki dwuprzedrostkowe, np. naprzenosić się, narozkładać, podopijać, poprzybierać {rzeki poprzybierały), imiesłowy bierne i rzeczowniki odsłowne z nie- (w SJPSzym. umieszczono m.in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo