naprzedniejszy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) magania „prawdziwości” i „moralności”. „[...] veritas [...] prima est historiae virtus [...]” — stwierdzał za wzorem Robortella M. Kromer210, zaś Stryjkowski nazywał ją „[...] najdoskonalszą mistrzynią, nauczycielką, zwierciadłem, żywym wyobrażeniem i najcelniejszym a naprzedniejszym żywota skarbem, który nigdy w ręku mężów zacnych nie ma być spuszczony [..,]”211...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michałowska, Teresa 1970. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.