naprzeciwległość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) marking) 15.2 nacechowany (marked)* 12.7, 15.2 nadrzędność znaczenia (generality) 10.5 naprzeciwległość (confrontation) 15.5 naśladownictwo (mimicry) 16.1 nazwa własna (proper name) 15.1 nazwa wycinka przestrzeni jako podmiot (locative subject) 12.3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.