naprzebierać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wzrośnie, jeśli zważymy, że wyrazy prasłowiańskie stanowią podstawy słowotwórcze mnóstwa wyrazów pochodnych. Rdzeń wyrazu brać, liczony tu za jednostkę, łącznie z obocznikami, występuje przecież w wyrazach: dobrać, nabrać, nadebrać, obrać, odebrać, przebrać, przybrać, rozebrać, wezbrać, wybrać, zabrać, zebrać, a także dobierać, nabierać, nadbierać, obierać, odbierać, przebierać, przybierać, rozbierać, wzbierać, wybierać, zabierać, zbierać, nadobierać, naobierać, naodbierać, naprzebierać, narozbierać, nawybierać, nazbierać, podobierać, ponabierać, ponadbierać, poobierać, poodbierać, poprzebierać, porozbierać, powybierać, pozabierać, pozbierać, dobór, nabór, obiór, odbiór, przybór, przybiór, rozbiór, wybór, wybiórki, wybierki, obierki, zabór, zbór, zbiór, obiorca, odbiorca, wyborca, zaborca, co już daje około kopy wyrazów, a szukając znaleźlibyśmy jeszcze niejeden pominięty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarski, Jan 1971. Słownictwo (Teoria wyrazu), Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo