naprowadzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Z czatowni strażackiej Berezowa — opowiada Swierczkow w swych pamiętnikach — widać było dokoła przynajmniej na wiorstę każdego, dążącego po białej płaszczyźnie *) W książce mej „1905“ ta część ucieczki opowiedziana jest w umyślnie zmienionej postaci. W owych czasach opowiadanie o wszystkiem, jak było, równało się naprowadzaniu carskiej policji na ślad mych współuczestników. Teraz jednak spodziewam się, że Stalin nie będzie ich prześladował, tern bardziej, że przestępstwo ich dawno już uległo przedawnieniu. Przytem w ostatnim etapie ucieczki, jak to się dalej okaże, pomagał mi również i Lenin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.