napromienienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podkreślić należy, że takie napromienianie nie wyzwala nigdy ciał trujących we krwi. W żadnym z obserwowanych przez autora przypadków nie stwierdzono ujemnego wpływn leczenia krwią napromienioną. Po napromienieniu krwi szybkość opadania krwinek nic zmienia się. Po wstrzyknięciu krwi napromienionej obraz ciałek białych nie wykazuje żadnych znaczniejszych przesunięć, zwiększa się natomiast niekiedy nieco ilość ciałek białych. Nie stwierdzono też podniesienia ciepłoty ciała lub upośledzenia samopoczucia nigdy po takim zastrzyku. Hawlicek przypuszcza, że pod wpływem pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.