naprawka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciarek. Toteż w przeszłości wiele nagrzeszono w konserwacji i odnawianiu cennych tkanin gobelinowych. Umiejętna ręka dzisiejszych pracownic, wykształconych w konserwatorstwie tkaczek ma też wiele trudności w usuwaniu dawnych łat i naprawek dokonanych odmienną techniką niż gobelinnicza, oraz w zastąpieniu ich tkaniną odpowiadającą pierwotnej, nie różniącą się od zachowanych części oryginalnych. Praca to żmudna i długotrwała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.