naprężyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już to wyznać należy, że obecny stan społeczeństwa francuzkiego tak jest naprężonym, a dusze tak zjątrzone, iż mówcy,, chociażby mieli przed sobą tylko przedmiot ściśle naukowy, rzadko się wstrzymać umieją od wycieczek i alluzyi politycznych. Łatwość tćż do przebrania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.