naprężać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i wschodnią. Poeta zachowuje swoje usposobienie tęskne i smutne, swoją melancholię i cierpienie, ale wszystkie emigracyjne zawiści i kwasy dolatują go tylko z daleka i nie jątrzą; więcej od ludzi oddalony, mniej od nich znosi i mniej ich oskarża; ciągłe życie pomiędzy najróżnorodniejszymi cudami natury wyostrza to głębokie jej uczucie, które mu było właściwem, i zdolność do poetycznego jej przedstawienia—słowem, trafiają się chwile, że ukołysany czy to spokojnem życiem czy potężnemi wrażeniami, odrywa się od rzeczywistości, zapomina o swoich goryczach i żalach, nie napręża się do wielkości i nie miota się niechęcią i gniewem. Niechęci, niesprawiedliwości, pretensye pana Juliusza Słowackiego usypiają; poeta zostaje sam, oswobodzony z pod tych wszystkich powszednich i poziomych wpływów, oczyszczony z tych pyłów, zostaje, jakimby mógł był być, gdyby mu nic nie było doku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo