nakreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przybycie Orvala do domu obłąkanych i jego widzę nie się z żoną nastręcza także autorowi sposobność do szerokich omówień tego, co tak zwięźle Krasiński nakreślił : „Błagałam Boga, by na mnie spuścił ducha poezyi, i trzeciego dnia stałam się poetą, i twój syn będzie poetą.“ — »Kapłan (dodaje matka w dramacie angielskim) ochrzcił go święconą wodą w imię Muriel, ale ja łzami wyronionemi z bezdennych otchłani najcięższego bólu w poetę go ochrzciłam.“ Silnie tćż oddaje autor głosy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.