nagadać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jenerał w tymże czasie prezydował na zebraniu obywatelskim w Poznaniu, na którem Towarzystwo Przyjaciół Nauk zawiązanym zostało. I ja też przez całą zimę z 1857 na 58 i przez następną wiosnę bardzo często bywałem w Luboni. Andrzćj tam najzwyklój przebywał, zajęty korektą Stefana Czarnieckiego i Pamiętników ojca. Jenerał był wesół i niezmiernie ożywiony. Nagadać nie mogliśmy się to o literaturze, to o polityce, to o dawnych czasach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo