nadsybirski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 72. My ślini ‘imię bogini słowiańskiej’ Słów KD 4, 254 war; — por. tytuł pracy Trentowskiego My ślini, tj. logika; 73. Napoleonowy Kras NK I 5, 259; 74. Nadsybirski (W) Słów Ben 3, 409 war; 75. Nestorhaliczanin Bork C 61; 76. Niemczuga (W) ‘Niemiec’ Słów KD 4, 194; 77. Oceanka ‘nereida- Słów Ag 9, 127, 186; Słów SZ 9, 238;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.