nadrzucać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co zwłaszcza nad prawą wagę przydawają. Mącz 434b Wiadomo, iż od XVI wieku zaczyna się gwałtowny napływ pożyczek łacińskie Nie jest wykluczone, że łacińskie super- wspomagało produktywność nad- o znaczen ‘ponad miarę’. Rozprzestrzenianie się zaś owego typu słowotwórczego po wieku X\ było niewątpliwe, skoro Linde notuje ponad 30 formacji, np. naddarować, nadkidi ‘nadmiotać, nadrzucać’, nadlewać ‘zbytecznie nalewać’ nadmurować ‘nad czyi wymurować’, nadsiodłać ‘więcej niż zwyczajnie osiodłać’, nadmierzać ‘nad stryC z przydatkiem wymierzać, przydawać do miary’9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.