nadkreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w tekstach staropolskich. Spotykamy tam derywaty nadłożyć, nadpowyższać, spotykl my też rzeczownik odsłowny nadstawienie. SXVI dostarcza takich przykładów, jal naddać, nadliczyć, nadwiązać, nadrzucić (czasownik odnotowany w formie imiesłov| nadrzucony ‘dodany, uzupełniony’), nadtkiwać ‘tkać dodatkowo’, nadkreślić itd. I sumie 15 formacji). Warto tu jeszcze wspomnieć o dwóch XVI-wiecznych derywatacl gdyż mają one wyraźne mamiona kalk językowych: | nadrodzić — czasownik odnotowany w postaci imiesłowu nadrodzony ‘urodzoi po kim’: Supernatus, Nadrodzony. Mącz 434a (sxvi)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.