nadkonformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) efektywność inicjatyw w tym zakresie. Przyczynia się on także do eliminowania krytyki, ograniczając tę formę kontroli poczynań jednostek znaczących społecznie. Rozpowszechnianie się nadkonformizmu w życiu społecznym pociąga za sobą szereg zjawisk negatywnych, obniżając tym samym efektywność funkcjonowania społeczeństwa jako całości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łopatka, Adam (red.) 1970. Słownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.