nadgorzknąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w SXVI, otrzymamy w sumie 24 derywaty zawarte w Lindem). SWil potwierdź; większość odnotowanych przez Lindego tworów, a w SWar pojawiają się nowe, n nadchmurzyć się ‘nieco nachmurzyć się’, nadczersiwieć, nadgorzeć ‘nieco zgorze opalić się’, nadgorzknąć ‘nieco zgorzknąć’, nadpróchnieć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.