nadburgrabia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Największe sumy na gazety pisane łożyli panowie Rużemberku, Rosenbergowie, a zwłaszcza nadburgrabia Czech Wilhelm (f 1593), delegat habsburski na polskie sejmy elekcyjne i sam kandydat do tronu oraz Peter Vok (f 1611), jeden z przywódców opozycji antyrudolfińskiej w Czechach. Ich zainteresowanie otrzymy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.