naczelniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powziąwszy decyzję, by poprawić ustawy dotychczasowe, odróżniając przy tym ustawy ogólne od szczegółowych, przeznaczonych dla członków, zabrano się najpierw do opracowania ustaw szczegółowych. Malewski przedstawił swe uwagi o korespondentach, Mickiewicz zaś niniejsze uwagi o członkach czynnych. Towarzystwo miało bowiem składać się w przyszłości z czterech klas: korespondentów, czynnych, naczelniczej (dotychczasowy Rząd) i najwyższej, rządzącej. Trzy pierwsze miały tworzyć Towarzystwa niższe, czwarta — tzw. Towarzystwo Rządzące. Organizacje najniższe, wstępne (kluby), nie miały w ogóle zaliczać się do Towarzystwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1952. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 5. Pisma prozą. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.