naczalstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest tam zastrzeżony ośmiogodzinny dzień roboczy dla pracowników fizycznych, sześciogodzinny dla umysłowych. Ale »przeżywana przez nas przełomowa chwila dziejowa«, »wyjątkowe, krytyczne położenie Republiki«, »konieczność utrwalenia zdobyczy rewolucji« i inne oklepane argumenty, bezustannie zniewalały do prac nadprogramowych: od »naczalstwa« gubernjalnego sypał się grad telegraficznych rozporządzeń o nadzwyczajnych robotach, coraz nowych i obszerniejszych wymagano swiedienij, czyli sprawozdań i wykazów statystycznych, w których jak w lesie bez końca się gubiono. Praca w godzinach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.