nacjonalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W korytarzu polskim, tym korytarzu coraz węższym, a kończącym się drzwiami, do których klucz znajduje się w ręoe angielskiej, żyje przeszło miljon Niemców. W samem wolnem państwie gdańskiem procent polski jest, optymistycznie biorąc, tak mały, że o jakiemś polonizowaniu par force, par fas et nefas, germańskiej ludności, specjalnie tutaj bardzo nacjonalnie agresywnej i szowinistycznej, mowy być nie może. Musi się przeto znaleźć modus vivendi drogą ciągłego unikania starć i konfliktów i stałego oswajania, ugłaskiwania głównie tych czynników i grup, które są nieco indyferentne, nieco neutralne i nie zgrzytają zębami na nasz widok. Jedyna metoda, to sua...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.