nacjonalistyczno-reakcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwoleńczego, w którym Komunistyczna Partia Górnego Śląska widziała jedynie jego nacjonalistyczno-reakcyjne kierownictwo, nie dostrzegając ludowego, antyimperialistycznego podłoża samego ruchu. Wysuwając słuszną w perspektywie historycznej ideę międzynarodowej rewolucji socjalistycznej, przede wszystkim rewolucji w Niemczech i w Polsce — jako najskuteczniejszej drogi wyzwolenia również ludu śląskiego — KP Górnego Śląska nie widziała rewolucyjnych możliwości, jakie zrodziłoby powstanie narodowe na Górnym Śląsku, na czele którego stanęłaby przodująca, rewolucyjna część klasy robotniczej. Zarazem w praktyce komuniści brali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.