nacjonalistyczno-klerykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gu pięciu—sześciu lat związki nacjonalistyczno-klerykalne obejmowały ponad połowę, niemal 2h zorganizowanych robotników. Toteż wyniki walk z ofensywą kapitału i reakcji zależały od polityki oraz od masowości samych związków klasowych, a także od współdziałania ze związkami ZZP i chrześcijańskimi (zwłaszcza na Górnym Śląsku i w ogóle w b. zaborze pruskim), od pozyskania do tego celu ich człon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.