nacjonalistyczno-antysemicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tem tych wystąpień był m.in. fakt, że do potocznego określenia „boyszewizm” ukutego już wcześniej doszła jeszcze nazwa „Szabes-Boy”, skwapliwie podjęta przez nacjonalistyczno-antysemicką prasę. Ukazały się także całe cykle artykułów analizujących — w kategoriach pejoratywnych oczywiście — genezę światopoglądu Boya, wywodzące ten światopogląd z błazeństwa i frywolności kabaretowej, „miazmatów” libertyńskiej i rozpustnej literatury francuskiej, żądzy autoreklamy i poklasku wśród mniej wartościowych kręgów czytelniczych itp. Analizy takiej dokonywał Jan Piwowarczyk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.