nacjonalistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wierze ubolewał, że w Katowicach np. niema ani jednej szkoły niemieckiej i był zdumiony, gdy mu wyjaśniłem, że właśnie w Katowicach żadne dziecko nie jest szkoły niemieckiej pozbawione. A jeden ze znanych publicystów polskich i to antyniemiecko i nacjonalistycznie usposobiony, podał w jednej ze swych publikacyj — również przez nieświadomość — liczbę Niemców w Polsce o 50% większą niż rzeczywista. Publicyści niemieccy lubią mówić o doli „dwóch miljonów“ mniejszości niemieckiej w Polsce, a publicyści polscy o ,.z górą dwóch miljonach“ Polaków w Niemczech, podczas gdy w istocie cyfry te są znacznie skromniejsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.