nacjonalistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zapytałem ją co wie w sprawie tej nauczycielki. Powiedziała mi, że nauczycielka ta nie tylko nie chciała się oddać pewnemu osobnikowi, ale gdy przyszedł do niej w stanie nietrzeźwym, dała mu po twarzv i z pomocą sąsiadów, u których mieszkała, wyrzuciła go z mieszkania. To było powodem, że nauczycielkę tę oskarżono przed odpowiednimi władzami, iż jest „nacjonalistką ukraińską i zarazem komunistką”. Naturalnie zrobiłem z tego odpowiedni użytek, przeprowadzono dochodzenie, które stwierdziło prawdę tego, co powiedziała mi właścicielka K., nauczycielkę z powrotem przyjęto do szkoły ale już do innej miejscowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.