musawatysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Udało się im — dzięki uzyskaniu większości w Bakijskiej Radzie Delegatów Robotn. — przeforsować uchwałę w tej sprawie. Po zajęciu Baku przez wojska ang. powstał rząd noszący nazwę „dyktatura CentroKaspija”, który 15 VIII 1918 oddał władzę rządowi musawatystów. Bolszewicy usiłowali ewakuować wojska radź. do Astrachania. zostały one jednak przez rząd zatrzymane, a 26 komisarzy Bakijskicj Komuny stracono. Po ustąpieniu z Baku wojsk ang. miasto zajęły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.