murgrabia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Między innymi wzmocniono konstrukcję tzw. łuku greckiego przez wtopienie wewnątrz elementów żelbetowych, które wzmocniły nadwątloną strukturę i zapobiegły ewent. katastrofie. Przeprowadzono ponadto wymianę stropów i pokrycia w „Domu Murgrabiego“ oraz wyremontowano pokrycie dachowe w Domku Gotycckim i „Świątyni Diany“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.