murgerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W roku 1932 podjął się próby zdefiniowania cyganerii Samuel Kleinerman8. Definicja jego jest dość prymitywna i przypominając ją, czynimy to głównie ze względu na chęć przedstawienia kompletnego stanu badań nad interesującą nas kwestią. Kleinerman uważa za najbardziej typową cyganerię murgerowską, najistotniejszy bowiem wyróżnik cyganerii stanowi dla niego artystostwo. Młodzież skupiająca się w grupę cyganów nienawidzi wszystkiego, co nie jest poetyckie, i wszystkich tych, którzy poezji czy poetyckości nie rozumieją. Wielbiąc poezję i piękno, starają się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Tomasz 1970. Cyganeria Młodej Polski, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.