muchajerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dujemy okreslenia ogölne i blizej sprecyzowane, np. szata dzika, barany podbita 1554 Inwentarze poznanskie nr 61, szubka szara, krölikiem podbita [...], zupica czerwona, barany podbita, kitlica plöcienna, barany podbita 1570 ib. nr 160; Szaty: 3 rqbki [...] letnik czarny, muchajerowa kitlica [...] czamletowa kitlica 1582 ib. 217...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1978. Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.