mucha-burczymucha

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W XI zmarł K. Czukowskl (ur. w 1882), znakomity poeta, tłumacz, krytyk i teoretyk literatury, nestor i twórca radź. literatury dla dzieci. Debiutował w 1901. Największą sławę i światową popularność przyniosły mu wiersze dla dzieci, pisane od 1916: Krokodyl, Mojdodyr, Mucha-Burczymucha, Doktór OJboll, Karaluszysko i in. Za książkę Kunszt Niekrasowa otrzymał .w 1962 Nagrodę Leninowską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.