morsztynowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W drugiej grupie znajdują -się także wznowienia tekstów klasycznych, jak morsztynowski Cyd, oraz wznowienia współczesnych powieści. Te ostatnie w znawiano zasadniczo po starannym skolacjonowaniu z oryginałem: przeważająca wszakże większość pozycji, które teraz wymienimy, to tłumaczenia zupełnie nowe. Ze starszej literatury francuskiej do zanotowania mamy Bajki La Fontaine'a, po raz pierwszy przełożone w całości przez Stanisławra Komara; wkrótce ukaże się Sztuka poetycka Boileau w znanym już z ..Zeszytów Wrocławskich“ tłumaczeniu Janusza Kozłowskiego oraz Historia o komediantach Scarrona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.