moralizatorsko-postulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potrzebom ogółu — zawisł więc w próżni. Wyzwolenie „człowieka pracy” zostało pozostawione dobrej woli prywatnego przedsiębiorcy, wszelkie zaś zabiegi w kierunku wywyższenia pracy zostały ograniczone do akcji 0 charakterze moralizatorsko-postulatywnym na gruncie ustroju, który z samego swego mechanizmu przekreśla dalej idącą skuteczność tego typu moralizatorstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.