monosomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stwierdzenie ciężkich wad rozwojowych w przypadku nadmiaru substancji chromosomowej okazało się ograniczone do autosomów. Wśród aberracji heterochromosomowych obserwujemy natomiast występowanie monosomii stosunkowo dużych chromosomów X, tj. występowanie osobników o wzorze 45, X (zespół Turnera)L Stan ten może też wystąpić u ludzi posiadających w organizmie mozaikę komórek, z których jedne są 45, X, inne 46, XX, a także u osobników z uszkodzonym jednym z dwóch chromosomów X. Fenotypowo zespół Turnera przedstawia osobniki żeńskie, wykazujące zaburzenia w rozwoju cech płciowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.