monochromia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo zawieruchy wojennej i poniesionych klęsk Sungowie pozostawili po sobie widomą pamiątkę w postaci dzieł sztuki, jakie stworzyli artyści za ich panowania i jakie oglądamy dziśw muzeach. W tej dziedzinie epoka dynastii Sung stworzyła dzieła wysokiej wartości. Malarze zachowali kierunek wytyczony przez Wang Wei za dynastii T’ang, to znaczy w dalszym ciągu uprawiali monochromię i ulubiony krajobraz. Obcując z przyrodą, z tą piękną przyrodą Chin południowych, którą i dziś podziwiamy, malarze tchnęli w swe obrazy mistycyzm, jaki wraz z niesłychaną subtelnością wykonania cechuje malarstwo ówczesne: tu łódka czarodziejska wyłania się z oceanu mgły, ówdzie słabe zarysy pagody strzelają w górę ponad oparami doliny. 128 Dzieje 400,000.000 narodu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.