mitopoetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „teksty zerowe” — pomysły nie zrealizowane. Poeta niejednokrotnie opowiadał o swej pracy nad poematami i dramatami wierszem, znamy jedynie ich tytuły (Beduini, Towarzysze Kolumba i in.), niekiedy — niewielkie fragmenty. Ale ograniczenia określone przez tytuł, system mitopoetycki i słownik Baltrusaitisa mogą w pewnym stopniu stać się podstawą przybliżonej rekonstrukcji. Podobne doświadczenie strukturalnego modelowania w odniesieniu do Błoka czy Biełego byłoby nie do pomyślenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.