mistyczno-spekulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klasycyzm nie ustępował jednak bez walki. Walka romantyków szwedzkich z klasyczną szkołą akademicką i reprezentowanym przez nią smakiem francuskim była prowadzona równocześnie w dwu prawie równolegle się rozwijających kierunkach, stosownie do dwu głównych' elementów: idealistycznego, mistyczno-spekulatywnego, właściwego romantyzmowi niemieckiemu, i patriotycznego, tra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tegnér, Jezajasz 1957. Frithiofowa saga, przeł. S. Wałęga, Wrocław ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.