mikrotoponimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nazwy geograficzne przedstawiają wielką rozmaitość ze względu na odmienność obiektów, do których się odnoszą, wobec tego wyodrębnia się w toponomastyce szereg poddziałów, np. hyd ron imię (nazewnictwo wodne), oronimię (nazewnictwo górskie), choronimię (nazewnictwo krajów), mikrotoponimię (nazewnictwo dotyczące drobnych obiektów terenowych, jak pola, łąki, głazy itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.