mikroekonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na podstawie danych statyst., bezpośrednio, nie analizując w tym celu zachowania jednostek gospodarujących (—► mikroekonomia). Jednym z najwcześniejszych przykładów stosowania makroekonomicznej meto- W. Makowski: dy badań mogą być Tableau économique Quesnaya i prawo ludnościowe Malthusa; stosowali ją przedstawiciele klasycznej szkoły ekonomii i K. Marks; od cza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.