mieszczerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wsie przenosiły się na inne miejsca. Inżynierowie wiercili i przekopywali głębokie warstwy ziemi. Archeologowie żegnali się z tysiącleciami. Archeologowie uwijali się gromadkami po dziesiąlkacl kilometrów kwadratowych, które na zawsze zostaną zalane v< dą, poszukiwali siedlisk człowieka pierwotnego, grodzisk dawnych plemion mieszczerskich, kurhanów, — gromadzili praehistorję. Gdy groble uwolniły dno Oki, archeologowie poszukiwali zatopionych w wodzie wieków. ,vvo<...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pilniak, Borys 1932. Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Powieść o piatiletce, przekł. W. Broniewski, Warszawa : Alfa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.