miedza-granica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sunki rynkowe. Nadto związane z pojęciem narodu pojęcie ojczyzny kojarzy się najściślej z konkretną, niezmiernie bliską zrewoltowanemu chłopu ziemią, z gruntem nareszcie własnym, otoczonym miedzą-granicą [...]. Naród-ojczyzna jest wtedy pod względem ideologicznym wytworem złożonym, burżuazyjno-chłopskim” 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiatr, Jerzy J. 1979. Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, wyd. 8, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.