metodyczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż w chwili obecnej praktyka wychowania dostatecznie jest nasycona ideałami, a cierpi wyraźnie na niedostatek (swoista anemia) skutecznych rozwiązań metodyczno-praktycznych. Jakże często słyszy się wołanie: „brak nam zwartego i skutecznego systemu wychowania”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.