metalochromia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krystalofizyka, ż/ krystalografia, ż/ krystalooptyka, ż/ krytyka, ż/ księgarstwo, n/ księgoznawstwo, n/ kubizm, m/ kubofuturyzm, m/ kuglarstwo, n/ kulturoznawstwo, n/ kulturystyka, ż/ kultyzm, m/ kupiectwo, n/ kustoszostwo, n/ kuśnierstwo, n/ kwiaciarstwo, n/ kynologia, ż/ lakiemictwo, n/ lalkarstwo, n/ lamaizm, m/ lamarkizm, m/ laryngologia, ż/ lassalizm, m/ lastrykarstwo, n/ lecznictwo, n/ legitymizm, m/ leksykografia, ż/ leksykologia, ż/ leninizm, m/ leśnictwo, n/ liberalizm, m/ libertynizm, m/ lichenologia, ż/ lichwa, ż/ lichwiarstwo, n/ limakologia, ż/ limnologia, ż/ linearyzm, m/ lingwistyka, ż/ lira, ż/ literatura, ż/ literaturoznawstwo, n/ liternictwo, n/ litografia, ż/ litologia, ż/ lituanistyka, ż/ liturgia, ż/ liturgika, ż/ locja, ż/ lodziarstwo, n/ logicyzm, m/ logistyka, ż/ logopatologia, ż/ logopedia, ż/ lokajstwo, n/ lotniarstwo, n/ lotnictwo, n/ ludoznawstwo, n/ ludwisarstwo, n/ luminizm, m/ luteranizm, m/ lutnia, ż/ łazikostwo, n/ łakarstwo, n/ łowiectwo, n/ łucznictwo, n/ łyżwiarstwo, n/ maccartyzm, m/ magia, ż/ magnetodynamika, ż/ magnetostatyka, ż/ mahometanizm, m/ makiawelizm, m/ maklerstwo, n/ makroekonomia, ż/ makrofotografia, ż/ makroklimatologia, ż/ makroklimatologia, ż/ makrosocjologia, ż/ maksymalizm, m/ malakologia, ż/ malarstwo, n/ maltuzjanizm, m/ mammologia, ż/ manczesteryzm, m/ manicheizm, m/ manieryzm, m/ manualizm, m/ maoizm, m/ mapografia, ż/ mapoznawstwo, n/ maraton, m/ marginalizm, m/ mariawityzm, m/ marketing, m/ marksizm, m/ marszobieg, m/ marynistyka, ż/ marynizm, m/ masarstwo, n/ masztalerstwo, n/ maszynoznawstwo, n/ matematyka, ż/ materializm, m/ materiałoznawstwo, n/ mazdaizm, m/ meblarstwo, n/ mechanicyzm, m/ medalierstwo, n/ mediewistyka, ż/ medycyna, ż/ menażerstwo, n/ mendelizm, m/ merkantylizm, m/ mesjanizm, m/ metafilozofia, ż/ metalingwistyka, ż/ metaloceramika, ż/ metalochromia, ż/ metalogika,ż/ metalografia, ż/ metaloplastyka, ż/ metalotechnika,ż/ metaloznawstwo, n/ metalurgia, ż/ metamatematyka, ż/ metapsychologia, ż/ meteorologia, ż/ meteoropatologia, ż/ meteorytyka, ż/ metodologia, ż/ metodyka, ż/ metrologia, ż/ miedzioryt, m/ miedziorytnictwo, n/ miernictwo, n/ mięsoznawstwo, n/ mikrobiologia, ż/ mikrochirurgia, ż/ mikrofizyka, ż/ mikrofotografia, ż/ mikrokinematografia, ż/ mikrominiaturyzacja, ż/ mikroreprodukcja, ż/ mikrosocjologia, ż/ mineralogia, ż/ minerstwo,n/ miniatorstwo,n/ miologia,ż/ misjonarstwo,n/ mitologia, ż/ mitotwórstwo, n/ młynarstwo, n/ modelarstwo, n/ modernizm, m/ monadologia, ż/ mongolistyka, ż/ monochromatyzm, m/ monochromia, ż/ monografistyka, ż/ monoteizm, m/ monotypia, ż/ moralizm, m/ morfografia, ż/ morfologia, ż/mormonizm,m/motocross,m/mozaizm, m/ murarstwo, m/ mutacjonizm, m/ muzealnictwo, n/ muzeografia, ż/ muzeologia, ż/ muzyka, ż/ muzykografia, ż/ muzykologia, ż/ mydlarstwo, n/ myślistwo, n/ nacyzm, m/ nadrealizm, m/ nafciarstwo, n/ naftownictwo, n/ nagrobkarstwo, n/ najemnictwo, n/ narciarstwo, n/ narodnictwo, n/ nasionoznawstwo, n/ naturalizm, m/ naturyzm, m/ natywizm, m/ nauczycielstwo, n/ nauka, ż/ naukoznawstwo, n/ nautologia, ż/ nautyka, ż/ nawigacja, ż/ nazewnictwo, n/ nazizm, m/ nefrologia, ż/ negatywizm, m/ nekrolatria, ż/ neoanarchizm, m/ neobehawiortyzm, m/ neodarwizm, m/ neofaszyzm, m/ neofilologia, ż/ neofityzm, m/ neografia, ż/ neohegizm, m/ neohellenizm, m/ neohitleryzm, m/ neohumanizm, m/ neoimpresjonizm, m/ neokantyzm, m/ neoklasycyzm, m/ neokolonializm, m/ neoliberalizm, m/ neomaltuzjanizm, m/ neomerkantylizm, m/ neonacyzm, m/ neonazizm, m/ neontologia, ż/ neoplatonizm, m/ neopozytywizm, m/ neorealizm, m/ neoromantyzm, m/ neoscholastyka, ż/ neosemantyzm, m/ neotektonika, ż/ neotomizm, m/ nepotyzm, m/ neurochirurgia, ż/ neurofizjologia, ż/ neurologia, ż/ neuropatologia, ż/ neuropsychiatria, ż/ 234...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.