metafora-metonimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przed turniejem poetów filomackich widzimy „cały Olimp w kłopotach, cały Parnas w strachu“ i rozlega się zapowiedź: „Przeciwne Muzy spuścimy ze smyczy“. Klasyczna metafora-metonimia żeglarza, co „do portu nie skieruje belki“ dostaje się nie tylko w humorystyczny kontekst, ale i w rym do „butelki“. O sobie mówi poeta jako o „Muz plenipotencie“, a proces natchnienia przedstawia w trawestacji Horacego: „Patrzaj, patrzaj: w gawronią wybrałem się drogę“ itd. Nawet swój ulubiony klasyczny motyw uniesienia w sfery...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.