meta-autonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turowej, niemal nigdy nie przebiega linearnie. Ucieleśnia, w mocnym sensie tego słowa, i na różnych poziomach literackich, zagadnienie „uinnienia”, diakrytycznego uzewnętrznienia {misę en relief) różnic językowych, umożliwiających wypróbowanie, a częściej jeszcze wzajemne powiązanie, różnych możliwości i wersji bytu. Twierdzenie, „iż obcy poeta napisałby taki a taki tekst, gdyby pisał w naszym języku”, jest zafałszowaną projekcją. Potwierdza autonomię, a raczej, „meta-autonomię” przekładu. Co więcej: wprowadza byt alternatywny, coś, co „mogłoby powstać” czy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.